VHILA HÄLSOKLINIK

För ett Friskare Liv !!

Välkommen till 

Vhila Hälsoklinik ! 


Vill du förbättra ditt mående? Eller optimera en redan god hälsa? Få mer energi och ork? Bibehålla hälsa genom livet och förebygga sjukdom o ohälsa? Upplever du symtom som tex. magbesvär, hudproblem, allergi, stress, trötthet, utmattning, smärta, migrän?  Det finns många anledningar att söka sig till en funktionsmedicinsk mottagning och DIN är viktigast. 

 Vi jobbar enligt den Funktionsmedicinska modellen där vi alltid ställer oss frågan VARFÖR? Functional Medicine kallas för "The Medicin of Why". En holistisk och individanpassad hälsovård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.  En metod där vi inte nöjer oss med att behandla enbart symtomen utan letar efter den bakomliggande orsaken till symtomen.  Det är först då som vi verkligen kan komma fram till vad dina symtom beror på och vad vi sen kan göra åt det! Då kan vi uppnå bättre hälsa och förebygga framtida sjukdom. Det är modern hälsovård. 


Välkommen till Vhila Hälsoklinik!

Här hittar du oss

Vhila Hälsoklinik

076- 897 38 61
info@vhilahalsoklinik.se

Öppettider

Fredagar på mottagningen

Tisdagar på telefon 

I övrigt efter överenskommelse