Vhila Hälsoklinik

14.10.2019

Jag har nu avslutat min vidareutbildning till Funktionsmedicinsk Sjuksköterska:) Jag kan nu äntligen ta emot er på min Hälsomottagning på Tyska Bryggaregården, strax utanför centrala Karlskrona. Jag har därmed utökat mina tjänster och erbjuder förutom massage och behandling med Vitalmetoden, Funktionsmedicinska Hälsoutredningar och Kost och livsstilsrådgivning bland annat.

Funktionsmedicin kan kort förklaras med att vi genom en grundligt genomgång av dina symtom och hälsohistoria kan utreda, kartlägga och behandla grundorsaken till dina symtom. Jag har under alla mina år i sjukvården upplevt att vi inte har tillräckligt med verktyg för att hjälpa vuxna, ungdomar o barn som har olika symtom.

 80 % av sjukdomarna är idag livsstilsrelaterade, dvs. det finns stora möjligheter att faktiskt kunna åtgärda många av de symtom vi upplever. Hoppfullt! Jag har inte haft den kunskapen med mig genom tidigare utbildningar och har upplevt att det är en stor bit som verkligen fattas i dagens sjukvård. Vi måste se HELHETEN och vi måste individanpassa. Vi måste ge tid till att lyssna, titta på alla symtom, och har kunskap nog att ge råd vad gäller näringsämnen, kost, stresshantering, sömnproblem, motion osv. 

Jag har möjlighet att ge rådgivning vad gäller kost och livsstil. Kanske har du mindre problem eller symtom som du vill ha hjälp att komma tillrätta med. Eller vill du göra en förändring men vet inte vart du ska börja. Du har även möjlighet att göra en Funktionsmedicinsk utredning för att komma tillrätta med ohälsa. Det kan handla om allt från trötthet, utmattning, ME, värk, smärta, inflammation, magbesvär, hudproblem som acne, rosasea, IBS, kroniska mag och tarmsjukdomar, sköldkörtelproblem, hormonella besvär, stress, sömnproblem, hjärndimma, neuropsykiatriska symtom, huvudvärk, metalbolt syndrom, allergier, oro, ångest......m.m m.m 

Varmt välkomna!