Medveten Andning

26.09.2018

Jag har nu påbörjat min väg till att bli Andningsinstruktör! Det är superspännande att läsa om vilken kraft andningen har och vilken oerhört stor betydelse den har för vår kropp och vårt sinnes välmående. Vart den kan föra oss. Hur den kan lugna ett överaktivt sinne. Kan tyckas så självklart då vi inte överlever utan syre mer än några minuter. Vi tar 20 000-25 000 andetag per dygn! Vad händer i kroppen om det endast är ett fåtal av dessa som görs på rätt sätt?? Många av de kunder jag möter har en låst andning. De kan inte vidga bröstkorgen och ta ett andetag som gör att magen höjer sig och diafragman kan jobba. Jag rekommenderar varmt att läsa mer på Anders Olssons hemsida Medveten Andning