FUNCTIONAL MEDICINE

80 % av alla sjukdomar idag är livstilsrelaterade. Vi har därmed stor möjlighet att påverka vår situation om vi får rätt kunskap och vägledning. Kroppen har en fantastisk förmåga att läka om vi ger den rätt förutsättningar. 

Functional Medicine är baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. En vidareutveckling av skolmedicin som kan hantera komplexa symtom och sjukdomar. Vi fokuserar inte på att dämpa symtom utan vill behandla grundorsaken till symtomen.  Vi hjälper dig komma till rätta med kroppens biokemiska obalanser vad gäller vitaminer, mineraler, fettsyror m.m. Det kan handla om svårigheter att ta upp näringsämnen i kosten, överväxt av bakterier i tarmen eller bakomliggande inflammation. Vi ser till helheten och utgår alltid från att varje individ har sina behov. 

Vi gör en grundlig genomgång av sjukdomshistoria, tolkar och rekommenderar provtagning för att få så många pusselbitar som möjligt. Vi kan stötta dig till att göra positiva förändringar inom livsstil, kost, sömn, stress och motion. Du som individ är viktig, vi jobbar efter dina förutsättningar och mål.

Vem söker sig till Funktionsmedicin? 

Vi jobbar brett - från förebyggande hälsovård på företag, optimera din personliga hälsa - till att behandla symtom och sjukdom. 


 • Astma och allergier
 • Autoimmun sjukdom
 • Blodfettsrubbningar
 • Diabetes
 • Hormonella obalanser, endometrios, pcos
 • Hudbesvär, psoriasis, acne, eksem 
 • Hälsokontroll
 • Inflammatoriska tillstånd
 • Ledbesvär, smärta
 • Mag och tarmbesvär som IBS, gastrit, tarmsjd.
 • Migrän och Huvudvärk
 • Metabolt syndrom
 • Närings och kostråd
 • Optimera mentala o fysiska hälsa
 • Psykiska besvär som oro, ångest, depression
 • Sköldkörtelbesvär
 • Stress
 • Sömnbesvär
 • Utmattning, kroniskt trötthetssyndrom, 
 • Övervikt och Fetma


Läs gärna mer om Functional Medicine på Funktionsmedicin.se eller ifm.org